Home | Onze school | Aanmelding | Nieuws | Downloads | De schijnwerper | 50 Jaar Athe | Mededelingenbord | Schoolstatistieken | Contact | FAQ |

School gegevens
Arthur A. Hoogendoorn

School gegevens

Schoolgegevens

Naam: Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum (voorheen Vrije Atheneum)
Adres: Commewijnestraat 12
Telefoonnummers: 401032 of 401088
Fax: 401422
Emailadres:vrijeath@sr.net

Rekeningnummers:

Alle bankrekeningen ten name van Stg. De Vrije School  s.g. administratie.
SRD-betaling in Suriname:
RBC rek.no. 1.20.35.6714
Hakrinbank rek.no. 20.540.73.89
D.S.B. rek.no. 10.35.959

Euro-betaling in Suriname:
RBC rek.no. 12.83.23.173

Euro-betaling in Nederland: 
Deutsche Bank Nederland n.v. rek.no. 042.67.65.478

Directie
De dagelijkse leiding van de school ligt in handen van een directie die uit drie personen bestaat, namelijk:
 de directeur, mw. J. Asgarali
 de onderdirecteur voor de onderbouw, dhr. J. Sweet
 de onderdirecteur voor de bovenbouw, mw. R. Simson 
 
Bestuur
Het bestuur van de Stichting de Vrije School wordt gevormd door:
 de voorzitter, de heer M. Roemer
 de secretaris, mevrouw A. Tjoe A On
 de penningmeester, de heer H. Girjasing
en de bestuursleden
 mevrouw E. Dams
 mevrouw D. Halfhide
 
 
Voor meer gegevens: zie download pagina

Arthur A. Hoogendoorn Atheneum (Suriname, SA)