Home | Onze school | Aanmelding | Nieuws | Downloads | De schijnwerper | 50 Jaar Athe | Mededelingenbord | Schoolstatistieken | Contact | FAQ |

Vervolg Activiteiten
School en Gemeenschap
Sport en kunst
Overige

Overige

Een logo voor het AAHA
Wist je dat het nu alweer bijna drie jaren geleden is dat door het AAHA een oproep werd gedaan aan de leerlingen om een logo te ontwerpen? Onder leiding van de toenmalige decaan en tekenlerares werden de inzendingen tentoongesteld in lokaal 5. Leerlingen & leerkrachten mochten hun stem uitbrengen op het logo dat ze het meest aansprak. De meeste stemmen gingen naar het ontwerp van Rodney Vrede. Deze jongeman stond vooral bekend om zijn tekeningen van stripfiguren en portretten van medeleerlingen.

In het oorspronkelijke ontwerp was de entree van de school zoals die er toen uitzag (oudbouw) duidelijk herkenbaar. Het dak symboliseert een zekere mate van bescherming die de school haar leerlingen biedt en vooral de letters AAHA, die staan voor Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum, zijn zeer creatief verwerkt in de simpele vormgeving. Rodney slaagde in 2003   en verliet de school voor een vervolgopleiding maar in het gebruik van het door hem ontworpen logo is hij voor altijd op een bijzondere manier aan de school verbonden.

In het oorspronkelijke ontwerp was de entree van de school zoals die er toen uitzag (oudbouw) duidelijk herkenbaar. Het dak symboliseert een zekere mate van bescherming die de school haar leerlingen biedt en vooral de letters AAHA, die staan voor Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum, zijn zeer creatief verwerkt in de simpele vormgeving. Rodney slaagde in 2003   en verliet de school voor een vervolgopleiding maar in het gebruik van het door hem ontworpen logo is hij voor altijd op een bijzondere manier aan de school verbonden. 
--------------------------------------------------------------------------------
Februari 2006
Bron: Tijdschrift Pauze editie December 2005
Aangepast door MOB
--------------------------------------------------------------------------------

Pesten
 
Kinderen die gepest worden, kunnen daar heel ongelukkig van worden. Soms worden ze ziek van. Als pestkoppen hun pesterijen allang vergeten zijn, hebben kinderen die gepest worden daar vaak nog last van. Sommigen zelfs hun hele leven lang. Pesten is moeilijk tegen te gaan, maar als kinderen, leraren en ouders meehelpen, kan het ophouden.
In elke klas zit wel een kind dat iedere week gepest wordt. En in elke klas zitten zes tot acht kinderen die af en toe gepest worden. Pesten is iets anders dan plagen. Plagen gebeurt over en weer. De ene keer plaagt iemand jou, de andere keer plaag jij iemand. Bij pesten is dat anders. Dan is het gepeste kind steeds weer de klos. Schelden, belachelijk maken, bijnamen geven, gemene briefjes schrijven, schoppen en slaan. Er zijn allerlei vormen van pesten, die even erg kunnen zijn.

Onzeker
Pesten komt voor op alle leeftijden. Op de lagere school wordt meer gepest dan op de mulo of op andere vormen van vervolgonderwijs. Binnen het vervolgonderwijs wordt vaak wel anders gepest. Zo worden de scheldwoorden en de beledigingen vaak grover en ruwer.

De manier waarop jongens en meisjes  pesten, is verschillend. Jongens pesten vaker door te schoppen en te slaan. Meisjes pesten meestal door te roddelen en iemand buiten te sluiten. Iemand die pest, zit vaak niet lekker in zijn vel. Soms heeft degenen die pest een probleem waar hij of zij niet uitkomt. Meestal is een pestkop heel onzeker en probeert hij dat te verhullen door iemand te pesten die niet gauw iets terugdoet.

Stiekem
Pesten gebeurt vaak stiekem en ongemerkt. Ouders, leerkrachten en klasgenoten moeten daarom goed opletten  of er gepest wordt in de klas. Een goed middel tegen pesten op school is het invoeren van een pestprotocol. De school stelt regels op waaraan alle leerkrachten en kinderen zich moeten houden. Regelmatig praten over pesten in de klas kan ook helpen tegen pesten, omdat iederen zich dan meer bewust wordt van de gevaren van pesten.

Pesten gebeurt al zo lang men zich kan herinneren en de laatste jaren zijn allerlei manieren uitgeprobeerd om pesten tegen te gaan. Helaas zal het pesten waarschijnlijk nooit helemaal verdwijnen. Wanneer kinderen, ouders en leerkrachten goed optreden tegen pesten, kan het wel verminderen en zelfs tijdelijk stoppen in een klas.

Wat te doen?
Wat kun je doen als je ziet dat iemand gepest wordt?
o Zeg er iets van. Kinderen die gepest worden, staan er vaak alleen voor. Als je ziet dat een klasgenootje gepest wordt, kun je hem of haar echt helpen. Om te beginnen  kun je tegen de pestkop zeggen dat hij op moet houden. Simpel, maar vaak durft niemand het. Hij wordt daarom nooit aangesproken op zijn gedrag. Als dat niet helpt, kun je het beste de hulp inroepen van een  leerkracht of een volwassene. Natuurlijk kun je erbij zeggen dat die niet moet zeggen dat jij het was die het gezegd heeft.
o Groet. Veel kinderen die regelmatig gepest worden, zijn onzeker en durven niemand te vertrouwen. Als je wilt helpen, zorg dan dat het slachtoffer je wel kan vertrouwen. Je hoeft niet meteen beste vrienden te worden, maar je kunt al helpen door elke dag vriendelijk te groeten en te laten merken dat hij of zij erbij hoort. Laat een klasgenoot niet de hele pauze alleen staan, maar maak eens een praatje.
o Wees geen meeloper. Wat vooral belangrijk is, lach niet om vervelende grappen. Als je meelacht of niet ingrijpt wanneer iemand gepest wordt, geef je de pestkop het gevoel dat hij success heft met zijn pesterijen. Hij zal het dan juist vaker gaan doen. Dus, kom in actie als je getuige bent van pestpraktijken.

Wat kun je doen als je gepest wordt?

  • Weglopen. Uitlachen, uitschelden, schoppen, duwen, slaan; overkomt het jou? Laat je niet op je kop zitten. Niemand heeft het recht jou zo te behandelen. Dus wanneer pestkoppen ruzie zoeken, loop dan rustig weg. Dat is niet laf, maar juist dapper.
  • Het ligt niet aan jou! Belangrijk is te weten dat het niet aan jou ligt. Het zijn degenen die pesten die een probleem hebben. Meestal zijn ze onzeker en zoeken daarom een slachtoffer die ze kunnen pesten.
  • Praat erover. Als je gepest wordt, is het soms moeilijk om daarover te praten. Toch is dat belangrijk, omdat anderen jou kunnen helpen een einde te maken aan het pesten. Vertel het je ouders, een leerkracht of een andere volwassene die je kunt vertrouwen. Vertel wat er aan de hand is, hoe lang je al gepest wordt en door wie. Bespreek ook hoe je het pesten kunt oplossen. De volwassene kan je op verschillende manieren helpen. Zoek naar een oplossing waar jij je prettig bij voelt.

Regels voor zelfstudie
1. Studeer elke dag ongeveer even lang.
2. Studeer elke dag ongeveer op dezelfde tijd.
3. Stel een bepaalde tijd op voor een vak.
4. Las een pauze in tussen twee vakken.
5. Doe geen gelijksoortige vakken (Engels-Frans of Wis-Nat) vlak achter elkaar.
6. Doe ΝΤ ding tegelijk en maak dat af.
7. Herhaal begrepen stof tot het er helemaal goed in zit.
8. Stel niet eindeloos uit voor je met studeren begint.
 
Bron: De laatste loodjes Mw. Ng A Foe, schoolpsychologe AAHA
 

© Arthur A. Hoogendoorn Atheneum (Suriname, SA)