Home | Onze school | Aanmelding | Nieuws | Downloads | De schijnwerper | 50 Jaar Athe | Mededelingenbord | Schoolstatistieken | Contact | FAQ |

Vervolg Activiteiten
School en Gemeenschap
Sport en kunst
Overige

School en Gemeenschap

Enkele activiteiten van de school voor de gemeenschap:

 
 

 

In verband met de Monday SRD aktie van de B-klassen, brachten leerkrachten en leerlingen van 6B een bezoek aan het blindencentrum. De meeste leerlingen van het blindencentrum zijn slechtziend. Er werden spelletjes gespeeld zoals mens erger je niet, dammen, schaken. Deze spelletjes zijn speciaal ontworpen voor de slechtziende leerlingen. Tijdens het spelen werden lekkere hapjes en drankjes uitgedeeld. Verder werd er gedanst en was er grabbelton met leuke prijsjes. Bij de verloting kon er o.a. een MP3 player gewonnen worden. Daarna werd er samen met de leerlingen gegeten. Aan het eind van ons samenzijn ontving elke leerling een kadotas met leuke spullen en snoep waaronder natuurlijk paaseitjes. De leerlingen en ook wij van het AAHA hebben genoten van deze ochtend.We ontvingen een mooie bedank brief die ook in braille was geschreven.

Schoonmaaksters en concierges werden vóór de paasvakantie bedacht met een pakket. Deze geste was mogelijk door de Monday-srd actie van de school. Eerder ontvingen mensen met een visuele beperking dezelfde pakketten van de school in het kader van het tweede kwartaalprojekt van alle B-klassen voor het Blindencentrum.

 

      
   Pakketten voor behoeftigen in de samenleving.
   
 

 

Sociaalprojekt voor de jongens van Stg. Rumas uitgevoerd door de A-klassen van de school in het eerste kwartaal. Naast de Tie en Dye aktiviteit werden de jongens toegesproken door mw. Hart, juf De Rooy en Juf Helstone.

 

 

 

In de bibliotheek is er een nieuwe kopieermachine. De oude (nog werkende machine) is geschonken aan O.S. Maho te Saramacca. Op de foto overhandigen enkele van onze leerlingen de machine aan een vertegenwoordiger van de school.

 

   
   
 

De leerlingen en klassevoogden van de C-klassen hebben met de steun van ouders enkele bejaarden uit de gemeenschap een leuke bingo-middag bezorgd kort voor het einde van het derde kwartaal.

 

 

Behalve goed onderwijs probeert het AAHA aan haar leerlingen ook het belang van onderstening aan minder draagkrachtigen bij te brengen. Naast onze wekelijkse "Monday-SRD"-actie wordt traditioneel in de decembermaand levensmiddelen, toiletartikelen en dergelijke ingezameld om pakketten uit te delen aan tehuizen of hulpbehoevende gezinnen.

In het eerste kwartaal hebben alle A-klassen gewerkt aan een extra project. Op de O.S. Latour II werd een tweede klas van 40 leerlingen ondersteund. Als blijvend geschenk kregen twee lokalen een frisse aanblik d.m.v. een schilderbeurt en de veertig leerlingen mochten naar huis met een geschenkdoos. Tevens mochten zij genieten van een lekkere maaltijd.

In het tweede kwartaal hebben de B-klassen gewerkt aan het project "O.S. Alkmaar Goes To TBL". Hierbij sponsorde elke AAHA-leerling van de B-klassen de bioscoopticket en versnappering voor een leerling van O.S. Alkmaar. 92 leerlingen van de laatstgenoemde school van de eerste tot en met de derde klas mochten genieten van een spannende kinderfilm. Na afloop kregen de leerlingen met een tas met inhoud mee (zie foto beneden). Daarnaast ontvingen de kleuters van de school speelgoed en de overige klassen andere cadeautjes.

De school dankt alle leerlingen, ouders, sponsors en leraren voor de ondersteuning bij deze sociale projecten. Samen kunnen we veel. Speciale dank gaat uit naar Self Reliance, SEMC, Sweetheart en fam. Rosheuvel.

 

   
 

 

 

Direktie, leraren en leerlingenbestuur hebben samen met sponsors zich ingezet om de kinderen van het Kinderhuis Koesikwarano een onvergetelijke middag te bezorgen. De kinderen en hun begeleiders die vanuit Commewijne per bus gehaald werden door AAHA mochten na het welkomstwoord van de direktie genieten van een diner in een speciaal daarvoor ingericht lokaal. Daarna werden ze vergast op de film "Karate Kid". Aan de gezichten van de kinderen was duidelijk af te lezen dat ze zich behoorlijk vermaakt hadden. Als neusje van de zalm werd aan het einde van de middag pakketten uitgedeeld aan alle kinderen. Tevens werden 2 fietsen die beschikbaar werden gesteld door leerlingen overgedragen aan het tehuis. Deze gezellige middag viel in het kader van de sociale aktiviteiten die de school samen met leerlingen uitvoert voor de minder bedeelden in onze samenleving.

 

 

 

Op vrijdag 9 mei hebben 2 blinde moeders i.v.m. moederdag een gift ontvangen uit handen van onze leerlingen. Ook de schoonmaaksters en cantinedame werden blij gemaakt met een kado.

   
 

In navolging van de maandagcent aktie van vroeger heeft het AAHA met ingang van maandag 4 mei 2009 de "Monday-SRD-aktie" ingevoerd. Elke maandag halen we voor de pauze bij elke leerling (tenminste!) één SRD op. Het opgehaalde geld wordt besteed aan minderdraagkrachtigen. Op het prikbord onder de bel wordt wekelijks de stand van de SRD's bijgehouden.

 

Leerlingen van het Arthur A. Hoogendoorn Atheneum (AAHA) hebben op vrijdag 12 maart een enveloppe met SRD 1000 overhandigd aan mw. Emmy Hart van de stichting Rumas. Dit in het kader  van de sociale activiteiten van de school waarbij de leerlingen elke maandag een “Monday-SRD” doneren voor projekten die de school uitvoert voor de gemeenschap. Stichting Rumas houdt zich bezig met de opvang van vroege schoolverlaters in Suriname.

Ook de Ypsilon stichting mocht in de paasvakantie uit dezelfde "Monday-SRD-pot" een bedrag van SRD 750 in ontvangst nemen van leerlingen van de zesde klas. De Ypsilon stichting is een vereniging van belangenbehartigers van mensen met schizofrenie en psychose.

 

 

 

 

   Op zaterdag 21 november jongstleden bezorgden de leerlingen en het personeel van het Arthur A. Hoogendoorn Atheneum (AAHA) samen met de band “Authentic” de 45 oudjes van het bejaardentehuis Husnul Khotimah te La Vigilantia en enkele gasten uit de omgeving een onvergetelijke dag vol muziek, zang en toneel. Hiernaast kregen de oudjes elk een leuk cadeau. Ook voor de achttien jongens die in dit tehuis wonen was 21 november een onvergetelijke dag. Zij mochten met onze handenarbeidjuf een “tie en dye”- werkstuk maken. Als klap op de vuurpijl kreeg elk van hen een schoenendoos vol met leuke spullen erin. Natuurlijk had het AAHA ook aan snacks, drank en eten gedacht. De mensen van Husnul Khotimah en het AAHA zien terug op een geslaagde activiteit.
 

  

 Steun Kinderhuis Ramoth en Lotjeshuis uit Maandag-Srd pot

De schutting aan de achterzijde van het gebouw van Kinderhuis Ramoth is omgevallen. Hierdoor is er een vrije toegang ontstaan naar de Sommelsdijkse kreek en lopen de kinderen die daar ondergebracht zijn gevaar. Om het ergste te voorkomen heeft het kinderhuis besloten een voorlopige schutting te plaatsen, totdat de geplande restauratie in 2010 aanvangt.
Onze school heeft met gelden verkregen uit onze Maandag-Srd actie een donatie gedaan van 500 SRD. Het kinderhuis Ramoth is het AAHA zeer dankbaar voor deze geste en hoopt dat er in de nabije toekomst ook anderen het goede voorbeeld zullen volgen.

Het Kinderhuis Ramoth staat aan de Henk Arronstraat nummer 172. Het  bestaat al vijfendertig jaar en valt onder het beheer van het Leger Des Heils in Suriname.  Het wordt niet gesubsidieerd door de Surinaamse overheid. Anno 2009 worden  inkomsten gegenereerd uit het peuter- en kinderdagverblijf. Ouders in de omgeving maken gebruik van de mogelijkheid om hun baby’s (vanaf 3 maanden), peuters en kleuters (na school) in Ramoth onder te brengen.

Foto: overhandiging van de enveloppe met Srd 500 aan de directrice van het Kinderhuis door juf Samson.

Ook het Lotjeshuis mocht uit de Maandag-Srd pot een bedrag van Srd 500 in ontvangst nemen. Op de foto Fariël en de vertegenwoordiger van het Lotjeshuis.

 

 

 

 Op bezoek bij de seniorenburgers van Ashiana

De leerlingen en leerkrachten van het AAHA hebben op zaterdag 11 juli 2009 de seniorenburgers van Huize Ashiana en Albertine een fijne dag bezorgd met zang, toneel, dans en muziek.
Zarah Winter bracht een zelfgeschreven gedicht ten gehore waarna Fariel Soeleiman en Ivana Deyl met hun band enkele nummers zongen. Een groep bestaande uit leerlingen en leerkrachten brachten met begeleiding van Ish Ramautarsing, Chloe Eersel, Gerold Sewcharan en de heer Jerry Koornaat een potpourri van "fostensingi's" ten gehore. Enkele bovenbouwers voerden een toneelstuk op en Mayla Badloe vergastte de aanwezigen op een Samba dans. De optredens vielen in de smaak bij de ouderen. Op bepaalde momenten werd er om herhaling gevraagd. De school zorgde voor eten en drinken en de oudjes mochten elk met een presentje naar hun kamer. Zowel de senioren als de Athe familie gingen met een voldaan gevoel huiswaarts na een leuke tijd met mekaar doorgebracht te hebben. De school dankt direktie en personeel van Ashiana, alle leerlingen en hun ouders en de sponsors voor hun medewerking. Kijk uit naar ons volgend projekt met andere groepen in de samenleving.


   

 

Hieronder: distributie van pakketten voor bejaarden in Huize Asiana en voor de kinderen in kinderhuis Sanathan Dharm.(Dec 2008)

   
   

Tijdens de ontgroening 2008 hebben leerlingen de kleurkaartenactie van de Rijdende oogpoli ondersteund door zich in te zetten onder medeleerlingen en het personeel van de school om een aantal kleurkaarten vol te kleuren.

Overhandiging pakketten aan minderbedeelden(boven). Fruitmanden voor bejaarden tijdens ontgroening 2008 en sportdag met kindertehuizen (beneden).

 
   

 

 

 

 

© Arthur A. Hoogendoorn Atheneum (Suriname, SA)