Home | Onze school | Aanmelding | Nieuws | Downloads | De schijnwerper | 50 Jaar Athe | Mededelingenbord | Schoolstatistieken | Contact | FAQ |

 
Arthur A. Hoogendoorn Atheneum Suriname - Welkom

 

Het Arthur A. Hoogendoorn Atheneum (AAHA) is in 1962 opgericht door Mr. J.M. Theunissen. Het AAHA, vroeger bekend als het Vrije Atheneum, is een school voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) en valt onder de Stichting De Vrije School. [Lees meer] 

De school  begint op 18 april. Vooraanmeldingsformulieren kunnen afgehaald worden vanaf die dag.

Het AAHA bestaat 50 jaar. Kijk uit naar de aktiviteiten in verband met ons jubileum.

ARTHUR ALEX HOOGENDOORN ATHENEUM (AAHA) 50 JAAR!

Op 12 december 2012 bestaat het Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum 50 jaar.
In december 1962 werd door een groep ouders o.l.v. de heer Theunissen een particuliere VWO school opgericht, toen heette het de HBS. In 1972 veranderde de naam in het Vrije Atheneum. Na de dood van de heer Hoogendoorn, die 20 jaar directeur van de school is geweest, veranderde de naam van de school in het Arthur A. Hoogendoorn Atheneum (AAHA).
De HBS begon met 6 leerlingen. Door de jaren heen groeide het aantal leerlingen gestaag. In 2012, vijftig jaar later zijn 397 leerlingen ingeschreven op deze particuliere onderwijsinstelling.
Deze groei heeft de school te danken aan enkele belangrijke feiten:
Er wordt niet gestaakt op het AAHA, het onderwijsproces wordt dus niet gestagneerd;
Er zijn klassen van gemiddeld 24 leerlingen; hierdoor kan de leerkracht genoeg aandacht aan de leerling schenken en zijn er relatief weinig zittenblijvers;
Al vele jaren heeft het AAHA het hoogste aantal geslaagden zowel voor het eindexamen VWO als voor het toelatingsexamen VWO;
Op het AAHA wordt grote waarde gehecht aan intensieve communicatie met ouders en leerlingen, tussen leraren onderling en tussen direktie en leraren.
Ontplooiings- en bijscholingsmogelijkheden van leerkrachten binnen het vakgebied worden gestimuleerd, aanbevolen en ondersteund.
Naast het reguliere VWO curriculum, worden vaardigheden aangeleerd op artistiek, digitaal, organisatorisch en sociaal gebied.
Omdat de datum 12-12-12 midden in de proefwerkweek en de SOs valt is op 1 december jl een zeer geslaagde aerobathon en cook-out gehouden. De opbrengsten zullen worden aangewend voor het updaten van het ICT-onderwijs van de school.
 

Onze school heeft voor de derde keer de VOS SChool Excellence Award van de Hakrinbank in ontvangst genomen.Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan een VOS school - met minimaal dertig examenkandidaten- die het hoogste slagingspercentage behaald.Het vorig schooljaar behaalden 71 van de 75 kandidaten van het AAHA de eindstreep. Uit handen van de vertegenwoordiger van de Hakrinbank ontving de school een oorkonde, een computer en een printer.

 

Onze school heeft voor de derde keer de VOS SChool Excellence Award van de Hakrinbank in ontvangst genomen.Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan een VOS school met minimaal dertig examenkandidaten die het hoogste slagingspercentage behaald.Het vorig schooljaar behaalden 71 van de 75 kandidaten van het AAHA de eindstreep. Uit handen van de vertegenwoordiger van de Hakrinbank ontving de school een oorkonde, een computer en een printer.

 

 

Op onze website kan je allerhande gegevens en mededelingen aantreffen. Als je een leuk idee voor de site hebt of als je een aktiviteit voor de school organiseert, neem dan contact op met de webmanager of deponeer jouw idee bij de administratie.

Onze school heeft vele leerlingen met uitzonderlijke talenten. De meest  opvallende prestaties van deze leerlingen op het gebied van sport, kunst, cultuur en wetenschap zijn te vinden bij " In de schijnwerper".

  
 
    

 Nieuws

De laatste bijzonderheden

Ontgroening 2012

en veel meer....

 
 Leuke momenten
 
 Schoolgegevens
 
Download
Jaarrooster
Leerlingenreglement 
Info-boek
Jaarplanning
Vooraanmeldingsformulier
Financiele informatie
Overzicht Leerstof
en meer.....
School en gemeenschap
Overige

Pesten
Regels voor zelfstudie

 
 
 


  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arthur A. Hoogendoorn Atheneum (Suriname, SA)